+420 730 846 672
masazeprozdravi.cz@centrum.cz

Odstoupení od smlouvy

ZDRAVOTNÍ MASÁŽE, DORNOVA METODA, CVIČENÍ.

Odstoupení od smlouvy
Naše služby již roky využívají nejrůznější firmy.

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013  1. Právo odstoupit od smlouvy1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy, resp. do 14 dní od převzetí zboží.1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost „Pavel Hoda – Masáže pro zdraví“ formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.2. Důsledky odstoupení od smlouvy2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.    Vzorové poučení formulář k odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)  Oznámení o odstoupení od smlouvy  Adresát : Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytnutí těchto služeb/zboží (*)Datum objednání (*)/datum obdržení (*)Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů  Adresa spotřebitele/spotřebitelů  Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)  Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
PŘEDNÁŠKY ve firmách